Makelaars Termen

[rank_math_breadcrumb]

Makelaars Termen

Makelaars termen – veel gebruikte begrippen in de makelaardij

Op deze pagina bouwen we een lijst van termen die makelaars gebruiken en begrippen die je veel tegenkomt in de makelaardij. Anderz makelaar wil op die manier iedereen proberen te helpen met het begrijpen ervan. Wij zijn altijd open en transparant en hopen dat met deze uitleg van termen de hele makelaarswereld voor iedereen een beetje duidelijker wordt. Het kan ook AnderZ, dat is duidelijk…

Eigenwoningforfait

Eigen woningforfait is een vergoeding die je betaald aan de belastingdienst. Het betreft een percentage van de WOZ waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.

Aankoopmakelaar

Dit is een makelaar die u helpt bij het kopen van een woning. Dat kan alleen met een expliciete opdracht, dus een ondertekend document waarop u aangeeft dat de makelaar voor u aan het werk moet om alles te doen om de aankoop van uw woning mogelijk te maken.

Verkoopmakelaar

Dit is de makelaar die het TE KOOP bord in de tuin zet. Deze werkt alleen na een expliciete opdracht, dus een ondertekend document waarop u aangeeft dat de makelaar voor u aan het werk moet om alles te doen om de verkoop van uw woning mogelijk te maken. Let op, deze persoon behartgit dus uitsluitend de belangen van de woning eigenaar ! Als u als kijker bij een pand komt, dan kunt u niet klakkeloos alles aannenem wat de makelaar u verteld, want u heeft ook onderzoeksplicht.

Meldingsplicht

Een verkoper heeft van rechtswege meldingsplicht en is daarom verplicht om alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw aankoopbeslissing te melden. Daytt betreft niet zichtbare gebreken, bijzonderheden aangaande recht van overpad, erfgrens, contracten etc.  Onzkeer ? Schakel dan een verkoopmakelaar in, al is het alleen maar voor advies of een deeldienst.

Onderzoeksplicht

Als koper heeft u een onderzoeksplicht. Zichtbare gebreken hoeft een verkoper niet te melden, maar het is juist waar veel rechtzaken over gaan. Verder bent u zelf verantwoordelijk m naast bouwkundig onderzoek, ook juridisch onderzoek te doen (kwalitatieve verplichtingen, bestemmingsplan, bodemverontreiniging) en  onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de financiële gezondheid van een VVE. Aankopen lijkt makkelijk zelf te doen en geld te besparen, maar de valkuilen zijn groot. Neem een aankoopmakelaar in de arm. Al is het maar voor advies of deeldeisnten, maar dan weet je zeker dat het goed komt.

kwalitatief beding / kwalitatieve verplichting

No cure, no pay

AnderZ Makelaar werkt standaard op no cure, no pay basis. Dit betekent dat we pas betaald krijgen als uw traject is afgerond.

Intrekkingskosten

Vaak toegepast door een mindere kwaliteit makelaar. Om wat voor reden dan ook komt u niet tot een conclusie. U kunt niet aankopen, niet verhuren, of een verkoop lukt niet goed. U geeft de opdracht terug en vervolgens krijgt u een nota met intekkingskosten.  Natuurlijk, werkelijk gemaakte kosten die er (aantoonbaar) zijn geweest kunnen verrekend worden, dat vind u ook eerlijk. Maar daarnaast nog een bedrag voor niet geleverde diensten ? In het verleden werd dit veel toegepast Tegenwoordig zie je het steeds mi nder gelukkig.

spelregels onderhandelen

2 heren dienen

Afvalstoffenheffing

Watersysteemheffing

Woz waarde

Inschrijving

Online bieden

Hoofdverblijf