FAQ

Veelgestelde vragen

Antwoord op veel van uw vragen

Eerst brengen we u in contact met een hypotheekadviseur om ervoor te zorgen dat u weet wat u kunt lenen en uitgeven op de markt. 

De volgende stap is de woningzoektocht. Funda.nl heeft de meeste, zo niet álle woningen die op de markt komen, dus we gaan samen op zoek. We plannen bezichtigingen in op basis van uw feedback en begeleiden u ernaartoe. 

Wanneer u interesse heeft getoond in een woning zullen wij gebieds- en vastgoedonderzoek doen om u zo goed mogelijk te adviseren (VVE, aardbevingsschade). Daarnaast hebben wij ook overleg met de taxateur voor een reëel waardebepaling. Wij stellen dan het aanbod op en helpen bij de onderhandelingen. 

Nadat uw bod is geaccepteerd, zorgen wij voor een taxateur (noodzakelijk), bouwkundige keuring (wanneer gewenst) en notaris. Wij begeleiden u naar alle afspraken, bekijken samen de contracten en zorgen ervoor dat de woning in een goede staat aan u wordt overgedragen.

Niet noodzakelijk, maar wel verstandig. De verkoopmakelaar handelt in het belang van de verkoper. Uiteraard zal hij netjes uitleg geven en het meldingsplicht in ogenschouw houden, maar ten allen tijden zal een goede deal voor de verkoper het uitgangspunt zijn van de verkoopmakelaar.

Ja. Vaak heeft de makelaar een financieel adviseur in zijn netwerk die u kan helpen met de hypotheekaanvraag. Wij hebben een hele goede samenwerking met onafhankelijke hypotheekadviseurs die de juiste, slimste en snelste weg weten te bewandelen.

Bent u woningeigenaar in het aardbevingsgebied en heeft u erkende aardbevingsschade? Dan kunt u maximaal €4.000 subsidie krijgen om uw huis energiezuiniger te maken. Als de aanvraag al is gedaan, maar er is nog niet uitgekeerd is het mogelijk dat de verkoper de schadevergoedingsvordering overdraagt aan de koper. De koper kan vervolgens de schade verhalen op NAM/IMG. Als de verkoper het al heeft geclaimd en uitgekeerd heeft gekregen staat het vast dat de koper geen schadevergoedingsvordering meer kan ontvangen bij IMG/NAM. Dus vraag naar de status!

Bij aan- en verkoop van een woning stelt de notaris de leverings- en evt. hypotheekakte op en verzorgt hij de financiële afwikkeling. Gewoonlijk mag de koper aangeven bij welke notaris hij wil passeren. Maar u kunt bijvoorbeeld ook denken aan het bespreken van een testament en/of samenlevingscontract.

De kosten van kopers bestaan uit alle kosten die worden gemaakt bij het winnen van een woning. Deze kosten kunnen oplopen tot 6% van uw aankoopprijs en bestaan uit zaken als overdrachtsbelasting (2%), notariskosten. De bankgarantie (10%), bemiddelingskosten (makelaar), kosten voor de taxateur, bouwkundige keuring, kosten voor de aanvraag van de NHG, landmeter en evt. tolk zijn ook bijkomende kosten voor de koper.

 Kosten

 Fiscaal aftrekbaar? 

 Kosten voor aankoopmakelaar

 Nee

 Overdrachtsbelasting 

 Nee

 Hypotheekakte bij de notaris

 Ja

 Leveringsakte bij de notaris

 Nee

 Kosten voor hypotheekadvies en bemiddeling

 Ja

 Taxatiekosten

 Ja

 Bouwkundige keuring voor hypotheek of NHG  

 Ja

 Nationale Hypotheek Garantie (NHG) (0,7% in 2021)

 Ja

 Afsluit- en advieskosten van de hypotheek

 Ja

Het is zeker ook mogelijk om te onderbieden. Al is dit niet de huidige trend, soms heeft de verkoper te hoog ingezet. Uw makelaar zal kijken naar de waarde van de woning en daarop uw bod baseren in plaats van de aanbiedingsprijs. Ook weet de makelaar de juiste argumenten te gebruiken om een dergelijk bod goed te onderbouwen.

  • Bestrijding van Witwassen en Financieren van Terrorisme: De Wwft is bedoeld om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen. Het uitvoeren van een cliëntenonderzoek helpt bij het identificeren van verdachte transacties en personen.
  • Verificatie van Identiteit: Het cliëntenonderzoek vereist dat de makelaar de identiteit van hun cliënten verifieert. Dit helpt om te bevestigen dat de cliënt daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn, en het vermindert het risico op frauduleuze activiteiten.
  • Risicobeoordeling: Door een cliëntenonderzoek uit te voeren, kan de makelaar het risicoprofiel van de cliënt vaststellen. Dit stelt hen in staat om de transactie en de betrokken partijen te beoordelen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering.
  • Wettelijke Verplichting: De Wwft legt makelaars een wettelijke verplichting op om cliëntenonderzoeken uit te voeren. Niet-naleving van deze wet kan leiden tot juridische gevolgen, waaronder boetes.
  • Reputatie en Vertrouwen: Het uitvoeren van zorgvuldige cliëntenonderzoeken draagt bij aan het behoud van de reputatie en het vertrouwen van het makelaarskantoor. Het laat zien dat het kantoor zich inzet voor integriteit en ethisch handelen.

De koop komt tot stand als verkoper en koper het eens zijn geworden over belangrijke zaken als prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken. Ontbindende voorwaarden moeten door de koper vooraf benoemd worden en moeten worden opgenomen in de koopovereenkomst. Bij overeenstemming legt de verkopende makelaar de zaken vast in de koopovereenkomst. Zodra beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, is de koop tot stand gekomen. Na de 3 dagen bedenktijd is de koop definitief. U zit dus niet meteen aan de woning vast als u een bod uitbrengt. Ook niet als u de vraagprijs biedt. Of als u meer biedt dan de vraagprijs.

Na het tekenen van de koopakte heeft de koper nog 3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de eerste dag nadat u de koopovereenkomst heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog kosteloos afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Het weekend en ook feestdagen tellen niet mee als dag bedenktijd. Deze worden ‘overgeslagen’ voor de telling:

Getekende koopakte door koper ontvangen op: 

Bedenktijd eindigt op:

Bedenktijd bedraagt:

Maandag

Donderdag

3 kalenderdagen

Dinsdag

Vrijdag

3 kalenderdagen

Woensdag

Maandag

5 kalenderdagen

Donderdag

Maandag

4 kalenderdagen

Vrijdag

Dinsdag

4 kalenderdagen

Zaterdag

Dinsdag

3 kalenderdagen

Zondag

Woensdag

3 kalenderdagen

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die kunnen worden onderhandeld en dan worden opgenomen in de koopovereenkomst. Op grond van deze voorwaarden kan de overeenkomst kosteloos ontbonden worden. Bijvoorbeeld:

  • Onder voorbehoud van financiering. Als de hypotheek niet rond komt.
  • Negatieve uitkomst bouwtechnische keuring
  • Niet verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie
  • No Risk- clausule (voorbehoud verkoop eigen woning)

Ontdekt u na de overdracht een gebrek aan de door u gekocht woning wat u nog niet eerder had gezien? Bijvoorbeeld lekkage, krimpscheuren of slechte fundamenten? Als de verkoper hierover niets heeft verteld, kan dit een verborgen gebrek zijn waarvoor hij aansprakelijk is. Als er een gebrek wordt geconstateerd dat het normale gebruik van de woning in de weg staat en als het voor de overdracht is ontstaan, dan kun je ervoor aansprakelijk zijn. Ook als u niets van dit gebrek wist.

Als het gebrek zichtbaar is, moet u als koper vragen stellen aan de verkoper. Ziet u bijvoorbeeld sporen van lekkage, dan is duidelijk dat er iets mis is met het dak en bent u verplicht daar onderzoek naar te doen. Als koper heeft u een ‘onderzoeksplicht’. Als u deze plicht niet nakomt, loopt u de kans dat u uw schade mbt een verborgen gebrek niet op de verkoper kunt verhalen.

Daarnaast heeft de verkoper een meldingsplicht ook wel informatieplicht. Als de verkoper op de hoogte is van een gebrek dat het normaal gebruik van de woning in de weg staat, dan moet hij dit aan de koper vertellen. Doet hij dat niet, dan is de verkoper in principe aansprakelijk voor de schade die de koper vanwege het verborgen gebrek lijdt.

De waarde is het resultaat van een waarderingsproces waarbij een eigendom wordt geschat aan de hand van een grondige analyse van verschillende factoren die hierop van invloed zijn, zoals vraag en aanbod, specifieke kenmerken van het eigendom en de omgeving, de situatie op de financiële markt, verkoopprijzen van soortgelijke eigendommen, enz.

De prijs is het resultaat van onderhandelingen tussen de partijen. De hoogte van de prijs hangt af van verschillende factoren, zoals de waarde van het onroerend goed, de belangen van de uiteindelijke koper, het aantal potentiële kopers en de onderhandelingspositie.

Belangrijk om te begrijpen is dat de prijs die voor een woning wordt betaald niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de waarde ervan. Een koper kan om verschillende redenen bereid zijn een hogere prijs te betalen dan de vastgestelde waarde. Omgekeerd kan een verkoper in bepaalde omstandigheden bereid of verplicht zijn om een lagere prijs te accepteren.