Opkoopbescherming Groningen

23 september 2021

Meer weten over de Opkoopbescherming of zelfbewoningsplicht Groningen ?

Opkoopbescherming Groningen

In de nieuwe woningwet, welke 1 januari 2022 in gegaan is, word geregeld dat je in populaire gebieden niet zomaar meer huizen kunt opkopen om te gaan verhuren. Dat zorgt ervoor dat beleggers geweerd worden en mensen grotere kansen hebben om te kopen om er zelf te gaan wonen. In de basis kunnen gemeenten zelf bepalen welke woningen in het goedkope of middensegment vallen en daarmee dus per wijk of zelfs straat aangeven wat de mogelijkheden zijn.

In de woningwet staan verder de uitzonderingen en regels genoemd:

  • de opkoopbescherming duurt maximaal 5 jaar
  • verhuur kan alleen met een vergunning
  • verhuur kan aan familie
  • de woning is onderdeel van een winkelpand, kantoorpand of bedrijfspand
  • hij kan tijdelijk worden verhuurd, mits de verhuurder er zelf minimaal 2 jaar gewoond heeft (zelfbewoningsplicht)

Verder geldt dat een gemeente nog zelf bepaalde vrijstellingen mag invoeren.

Bron: Ministerie – woningmarktbeleid

Gemeente Groningen en opkoopverbod

Gemeente Groningen heeft ingesteld dat vanaf 1 maart 2022 woningen met een WOZ waarde van maximaal € 305.500 (* nivo 2022)  gedurende 4 jaar niet meer verhuurd mogen worden zonder vergunning.

Een woning verhuren mag alleen nog onder één van deze voorwaarden:

  1. Verhuur aan 1e en 2e graads familie. Meer informatie op rijksoverheid.nl.
  2. Tijdelijk gebruik (tot 12 maanden).
  3. Woningen die verbonden zijn aan een winkel- of bedrijfspand.

Voldoet u aan de eisen ? Dan kunt u met dit formulier een vergunning aanvragen. Sinds 2023 dient u leges te betalen.

Zelfbewoningsplicht

Wat houdt een zelfbewoningsplicht in ? Dat de potentieel verhuurder zélf minimaal 4 jaar in de woning gewoond moet hebben. Natuurlijk zijn we Nederlanders en gaan we allemaal op zoek naar grijze gebieden, hiaten en mazen, maar dit is zo simpel als het er staat. Alternatieven zijn denkbaar, maar let vooral op wat de gemeente zelf melden gaat. Regionaal kan dat verschillen.  De basis zal gestoeld zijn op de woningwet 2022 echter de gemeente kan zelf aanvullende regels en vrijstellingen vaststellen. In de nieuwssectie van Gemeente Groningen vind u de laatste nieuwtjes.

Woningwet 2022

De woningwet is per januari 2022 veranderd.  De woningwet bevat in eerste instantie regels voor woningbouwcorporaties, maar kan ook gewoon onderdeel zijn van landelijk beleid om de woningmarkt te beïnvloeden. Lees meer over de woningmarkt op de pagina van het ministerie. De eerste woningwet dateert van 1902 volgens Wikipedia.  Naarmate de tijd vordert dient de wet aangepast te worden aan de steeds veranderende samenleving, de woningmarkt en de gebruiken.

Impact woningmarkt

We verwachten dat de impact niet groot zal zijn, maar dat de prijzen tijdelijk wel gaan pieken. Wellicht is het goed om uw woning voor die tijd nog van de hand te doen. Laat ons vrijblijvend een bod doen, we zijn actieve aankoopmakelaar, ook voor beleggers. Verder kunnen we u helpen met de verkoop van uw woning of een waardebepaling doen zodat u weet wat de waarde nu is, en wat hij zal zijn nadat de wet in werking is getreden.

Veel gestelde vragen opkoopbescherming Groningen:

Wat als ik al een huis heb ?

De opkoopbescherming geldt niet voor woningen die vóór 1 maart 2022 zijn gekocht met een akte van levering.

Wat zijn de gevolgen voor bestaande verhuur?

De opkoopbescherming geldt ook niet als een woning al 6 maanden of langer werd verhuurd vóór de verkoop. Beleggers die woningen al legaal verhuren, kunnen dat dus blijven doen.

Geldt de opkoopbescherming ook voor nieuwbouw?

Nee, de opkoopbescherming geldt alleen voor bestaande woningen.

Wat zijn de gevolgen voor woningen met een omzettingsvergunning voor kamerverhuur?

Woningen met een omzettingsvergunning die actief gebruikt wordt, vallen niet onder de opkoopbescherming. Deze vorm van verhuur kan doorgaan onder de nieuwe eigenaar.

Bronnen:
Gemeente Groningen
RTV Noord

Anderz makelaar Groningen | opkoopverbod – zelfbewoningsplicht Groningen | laatste revisie: 18-04-2024

Auteur

Anderz Makelaar Groningen

Makelaar in Groningen

Deel deze pagina