Omgevingswet 2024 Groningen

29 november 2023

Omgevingswet 2024 Groningen

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De Omgevingswet is een nieuwe landelijke wet welke ook in Groningen van toepassing is. In de wet worden 26 wetten en verschillende regels en procedures voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en natuur samengebracht en vereenvoudigd. Het hoofddoel is om het zowel voor burgers als overheden eenvoudiger te maken om plannen te ontwikkelen en te realiseren met betrekking tot de leefomgeving. De termijn voor bijvoorbeeld een bouwvergunning was 26 weken. Door de invoering van de nieuwe omgevingswet is het streven om binnen 8 weken uitsluitsel te geven over of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dus gaat u verbouwen, uitbouwen, of anderszins iets aan uw huis veranderen, onderzoek dan nu eenvoudig welke stappen u dient te zetten.

Omgevingswet 2024 Groningen

 

Enkele belangrijke veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt zijn:

  1. Omgevingsplan:  De gemeente Groningen heeft één omgevingsplan opgesteld waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving worden vastgelegd. Dit plan zal de huidige bestemmingsplannen, bouwverordeningen en milieubeleid vervangen.
  2. Omgevingsvisie:  De gemeente Groningen heeft een omgevingsvisie. Dit is een overzicht van de keuzes die de gemeente maakt voor de toekomst.
  3. Omgevingsvergunning: Er komt één vergunning voor bouwen, slopen, milieu, water en ruimtelijke ordening. Hierdoor wordt het aanvragen van vergunningen eenvoudiger en transparanter.
  4. Participatie: Er wordt meer nadruk gelegd op participatie van burgers, bedrijven en belanghebbenden bij ruimtelijke plannen. U heeft dus mogelijk meer inspraak bij lokale projecten.
  5. Digitale informatie: Alle informatie over de fysieke leefomgeving is digitaal beschikbaar via het Omgevingsloket. Dit maakt het voor u als burger gemakkelijker om relevante informatie te vinden. Bovendien kan de gemeente het beter overzien omdat er nu slechts 1 loket is waar alle regels samenkomen.

 

Wat betekent dit voor u als huis eigenaar ?

Voor u als huis eigenaar betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat het proces van vergunningen aanvragen en informatie vinden over bouwregels en bestemmingsplannen meer gestroomlijnd zal verlopen. De regels en procedures zullen  geïntegreerd zijn in één systeem. Dit zal naar verwachting een duidelijker en overzichtelijker proces voor u bieden. Mocht u uw huis op termijn willen verkopen dan is het essentieel dat u kunt aantonen dat een dakkapel of schuurtje bijvoorbeeld legaal is.

Indien u plannen heeft om iets aan uw huis te veranderen of te bouwen, kan het raadzaam zijn om uzelf te informeren over de Omgevingswet. En om te onderzoeken hoe deze wetgeving van invloed kan zijn op de procedures die u dient te volgen. Tevens zou u meer mogelijkheden kunnen krijgen om bij te dragen aan lokale besluitvorming over de omgeving waarin u woont.

Voor specifieke vragen met betrekking tot een project of verandering die u wilt doorvoeren dient u altijd contact te zoeken met de gemeente Groningen.

Anderz makelaar Groningen | omgevingswet 2024 Groningen

Bronnen:
Gemeente Groningen bouwen en wonen
Rijksoverheid – Omgevingswet

We hebben u ook eerder geïnformeerd over de opkoopbescherming / zelfbewoningsplicht in Groningen

Auteur

Anderz Makelaar Groningen

Makelaar in Groningen

Deel deze pagina