Een woning splitsen in Groningen?

15 april 2024

Wat moet u doen als u een woning wilt splitsen in Groningen?

Woning splitsen

Wat moet u doen als u een woning wilt splitsen in Groningen?

In Nederland wonen veel mensen in een (te) groot huis. Met de huidige woningnood kan het splitsen van een woning een zeer gepaste oplossing bieden. De mogelijkheden hiervan verschillen echter per gemeente. Maar wat moet u doen als u een woning wilt splitsen in Groningen?

In Groningen zijn specifieke regels en procedures die gevolgd moeten worden als u overweegt een woning te splitsen. Voordat u aan de slag gaat met het splitsen van een woning, is het van belang om een goed beeld te hebben van de vereisten, vergunningen en mogelijke uitdagingen die hierbij komen kijken. In deze blog zullen wij een overzicht bieden van de stappen en overwegingen die nodig zijn voor het succesvol splitsen van een woning in Groningen.

Voordat u verder gaat met het proces van splitsen is de belangrijkste vereiste dat de woning minimaal 140 m2 moet zijn. Elke zelfstandige woning die hieruit ontstaat moet groter dan 50 m2 zijn. Voldoet uw woning niet aan deze eisen is splitsen geen optie in de gemeente Groningen.

Uw woning splitsen in 5 stappen

Voldoet uw woning aan de bovenstaande vierkante meter eis volg dan het stappenplan hier beneden om uw woning splitsing tot een succes te maken.
 
 1. Plan een integraal vooroverleg in bij de gemeente, voorzie in dit gesprek de gemeente van de juiste tekeningen en informatie. De juiste benodigde informatie wordt gegeven aan de hand van 10 vuistregels van de gemeente Groningen.
 2. Aanvragen omgevingsvergunning, na het integraal overleg heeft u duidelijkheid gekregen over de mogelijkheid van het splitsen van uw woning. Wanneer splitsen een mogelijkheid is vraagt u een omgevingsvergunning aan. Hier staat een termijn van 8 weken voor die verlengd kan worden met 6 weken.
 3. Aanvragen splitsingsvergunning (wanneer de woning ouder is dan 15 jaar), deze vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente Groningen. Hier staat een termijn van 8 weken voor die verlengd kan worden met 6 weken.
 4. Na goedkeuring van de vergunningen wordt een juridische splitsingstekening gemaakt deze wordt naar de notaris gestuurd. De notaris stelt op basis hiervan een splitsingsakte op, eventueel met een huishoudelijk regelement.
 5. Voer de splitsing uit volgens de goedgekeurde plannen en vergunningen, rekening houdend met eventuele voorwaarden en vereisten.

Heeft u een splitsingsvergunning nodig ?

Voor de splitsing zullen verschillende stappen ondernomen moeten worden bij de gemeente in de aanvraag van vergunningen.
Als uit het integraal vooroverleg blijkt dat splitsen kan en mag moet u als eerste een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouwkundige splitsing. Zo wordt het technisch mogelijk om de woning op te delen in meerdere woningen. De nieuwe woningen moeten aan de eisen van het bouwbesluit voldoen en groter dan 50 m2 zijn. Voorheen controleerde de gemeente vooraf of een bouwplan aan de regels van het bouwbesluit voldoet. Vanaf 1 januari moet u zelf een kwaliteitsborger inhuren voor het waarborgen van de kwaliteit van de splitsing. 

Er hoeft niet altijd een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, hier kunt u een vergunning-check voor doen. Een omgevingsvergunning aanvragen en een vergunning-check doen, doet u op de site van de Omgevingswet van Rijksoverheid.

Voor de kadastrale splitsing is het van belang om het bouwjaar van uw woning te achterhalen. Als uw woning 15 jaar of ouder is, heeft u namelijk een splitsingsvergunning nodig. Om deze vergunning aan te kunnen vragen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden die zijn vastgesteld door de gemeente Groningen:

 • U moet eigenaar zijn van het pand
 • Het pand moet goed onderhouden zijn
 • De indeling van het gebouw moet geschikt zijn voor splitsing
 • Het pand mag niet onbewoonbaar verklaard zijn
 

Bij de aanvraag wordt er een juridische splitsingstekening gemaakt en opgestuurd aan de notaris, die aan de hand van de tekening een splitsingsakte opstelt met eventueel een huishoudelijk reglement.

Hoe vraagt u een splitsingsvergunning aan ?

 1. Lees eerst in de toelichting (pdf 523 kB) hoe u de splitsingsvergunning aanvraagt en welke documenten u moet meesturen.
 2. Vul dan het aanvraagformulier woningsplitsing (pdf 49 kB) helemaal in en verzamel alle documenten die u moet meesturen.
 3. Stuur daarna alle documenten via het contactformulier VTH (Vergunningen Toezicht en Handhaving) van de gemeente Groningen.

Wat kost het om een woning te splitsen ?

 • De aanvraag voor een integraal vooroverleg bedragen €155,00 
 • Een splitsingsvergunning kost bij de gemeente Groningen € 302,51 per appartement dat ontstaat. 
 • Daarnaast heeft u een woning vormingsvergunning nodig. De kosten daarvan zijn € 2983,48 
 • Denk ook om de kosten die u maakt voor het laten uitvoeren van een bouwkundig onderzoek ca. € 400, voor asbest inventarisatie of een funderingsonderzoek (indien nodig). 
 • Ook dient u bouwtekeningen aan te leveren bij uw aanvraag en de kosten van het maken zijn al snel meer dan € 1.500,-
 

(*) prijspeil 2024.

Wat zijn de voordelen van splitsen ?

Er zijn meerdere voordelen te bedenken, zo kan de waarde van uw woning stijgen waardoor de gesplitste unit bij verkoop van uw woning meer kan opbrengen dan als enkele unit. Ook helpt u mee met het creëren van woningvoorraad wat zeker in de huidige tijd zeer gewenst is natuurlijk.

Ook zou u kunnen overwegen om bijvoorbeeld zelf beneden te gaan wonen en de afgesplitste  bovenwoning te verhuren. Hierdoor kunt u kosten neutraal in uw eigen woning verblijven. Bijvoorbeeld als u op leeftijd bent en niet wilt verkopen.

Het splitsen van een bedrijfsruimte

Voor het kadastraal splitsen van een bedrijfsruimte is geen vergunning nodig.  Wel is een omgevingsvergunning nodig om te kunnen verbouwen.

Conclusie:

het proces van woningsplitsing in Groningen vereist onderzoek, technische keuringen en het verkrijgen van de juiste vergunningen. Het is van belang om te voldoen aan de specifieke eisen van zowel de bouwkundige als de kadastrale splitsing, zoals vastgesteld door de gemeente Groningen.

Bron:

Gemeente Groningen – woning splitsen

Auteur

Anderz Makelaar Groningen

Makelaar in Groningen

Deel deze pagina